Vi strävar efter att hitta den bästa och mest optimala ställningslösningen beroende på behov och väderlek
och montera upp den inom överenskommen tid. Vi har 15 års arbetslivserfarenhet och innehar
yrkesbevis, IDO6 och har genomgått utbildning inom säkerhet av STIB, Ställningsentreprenörerna.

Vi hyr även ut byggstängsel för att inhägna arbetsplatser.